Formål

Fondens formål er at virke til forebyggelse af blindhed og svagsynethed og til afhjælpning af følgerne ved varig synsskade. Formålet opfyldes ved, at fonden yder støtte bl.a. til:

Foranstaltninger til lindring og afhjælpning af de belastninger, som blindhed og synsnedsættelse medfører, og som ikke er tilstrækkelig tilgodeset ved offentlige ydelser, samt

Foranstaltninger, der kan medvirke til at sikre synshandicappede en ligeværdig integration i samfundet.